SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Securitate si sanatate in munca

SSM ( Securitate si Sanatatea in Munca )

Certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire și protecție Nr.126 din 29.06.2017

Legea care guverneaza Securitatea si Sanatatea in Munca(protectia muncii) in Romania este Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca actualizata la 25 decembrie 2010 si are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor.

Ea stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii.

Principalele activitati pe care vi le oferim in domeniul securitatii si Sanatatii in Munca(protectia muncii) sunt urmatoarele:

Identificarea factorilor de risc si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca

Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie in care se stabilesc masuri de prevenire si protectie, de natura tehnica, organizatorica, igienico-sanitara si de alta natura, necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor;

Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tanand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii precum si ale locurilor de munca;

Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracater tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul: securitatii si sanatatii in munca;

Elaborarea programului de instruire–testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;

Evaluarea riscurilor si documentatia pentru securitatea si sanatatea in munca sunt obligatorii sa fie realizate si sa se afle in posesia angajatorului, conform prevederilor art.12 litera a) din Legea 319/2006

Asistenta lunara privind modul de aplicare si respectare a prevederilor Legii nr.319/2006 securitatii si sanatatii in munca si a normelor metodologice.